Object structure
Title:

Praca emocjonalna w organizacji – ujęcie psychodynamiczne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Creator:

Barabasz, Adela

Subject and Keywords:

emocje ; praca emocjonalna ; mechanizmy obronne ; zarządzanie ; organizacja ; emotions ; emotional labor ; defence mechanisms ; management ; organization

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 496; s. 9-19

Abstrakt:

Zagadnienie emocji i pracy emocjonalnej przyciąga coraz większą uwagę badaczy oraz praktyków. Obecnie od pracowników oczekuje się, że będą prezentowali swoje reakcje emocjonalne zgodnie ze standardami przyjętymi w danej kulturze i obowiązującymi w danej organizacji, gdyż są przypisane do określonej roli zawodowej. Pracownicy w trakcie kontaktów z klientami powinni wykonywać wysiłek polegający na kontrolowaniu i dostosowywaniu reakcji emocjonalnych do potrzeb sytuacji. W artykule przedstawiono ogólnie znaczenie emocji w organizacji oraz rolę mechanizmów obronnych. Omówiono pojęcie pracy emocjonalnej w klasycznym rozumieniu zaproponowanym przez Arlie R. Hochschild oraz znaczenie mechanizmów obronnych w kontekście funkcjonowania organizacji. Artykuł kończą uwagi dotyczące kierunków badań, jakie warto podjąć dla lepszego zrozumienia emocjonalnych aspektów funkcjonowania organizacji, z uwzględnieniem krótko- i długoterminowych skutków pracy emocjonalnej w perspektywie jednostkowej i dla całej organizacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.496.01

Language:

pol

Relation:

Zmiana warunkiem sukcesu. Potencjał rozwoju i doskonalenia organizacji ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 496

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: