Object structure
Title:

Funkcjonowanie systemów kompensacji szkód komunikacyjnych no-fault na podstawie doświadczeń Stanów Zjednoczonych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

No-fault compensation systems in motor claims based on the experience of the United States

Creator:

Samson, Maciej

Subject and Keywords:

no-fault ; kompensacja szkód komunikacyjnych ; ubezpieczenia komunikacyjne ; system kompensacji ; wypadki samochodowe ; motor accident ; compesation ; motor claim ; motor insurance

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 500, s. 149-161

Abstrakt:

Publikacja odnosi się do niezbadanego dotąd postulatu wprowadzenia do polskiego systemu kompensacji szkód komunikacyjnych systemu no-fault. System ten opiera się wyłącznie na powstaniu szkody, odrzucając konieczność dokumentowania winy sprawcy i jego odpowiedzialności cywilnej. Do oceny tego systemu posłużono się ponad 30-letnim doświadczeniem Stanów Zjednoczonych w funkcjonowaniu systemów no-fault, obowiązujących obecnie oprócz systemów kompensacji opartych na systemie deliktowym. Artykuł definiuje systemy no-fault, przedstawia historię obowiązywania tych systemów w USA oraz przedstawia wnioski badania „The U.S. Experience with No-fault Automobile Insurance”. Badanie to porównuje empirycznie wybrane wartości makroekonomiczne związane z systemem kompensacji szkód w poszczególnych stanach, w których obowiązują różne systemy kompensacji szkód komunikacyjnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.500.13

Language:

pol

Relation:

Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 500

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: