Object structure
Title:

Wczoraj, dziś i jutro formuły standardowej SCR

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

SCR standard formula – today; tomorrow and future

Creator:

Ringwelska-Ładak, Daria

Subject and Keywords:

zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji ; Wypłacalność II ; kapitałowy wymógwypłacalności (SCR) ; formuła standardowa ; insurance undertaking and reinsurance undertaking ; Solvency II ; SolvencyCapital Requirement (SCR) ; standard formula

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 500, s. 137-148

Abstrakt:

W niniejszym artykule zaprezentowane zostały doświadczenia autorki z pierwszych lat funkcjonowania systemu Wypłacalność II w zakresie formuły standardowej kapitałowego wymogu wypłacalności oraz jej planowanej rewizji, jako nowego wyzwania, któremu będą musiały sprostać zakłady ubezpieczeń/reasekuracji w Unii Europejskiej. Autorka skupiła się w artykule na publicznych pracach Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) w zakresie formuły standardowej oraz na poradzie EIOPA dla Komisji Europejskiej zawierającej propozycje m.in. uproszczeń, zmiany metodyki, czy parametrów formuły standardowej, tak aby były one racjonalnie związane z profilem ryzyka większości zakładów ubezpieczeń/reasekuracji. Uwaga autorki skoncentrowana została na badaniu EIOPA, przeprowadzanym wśród przedstawicieli zakładów ubezpieczeń/ reasekuracji, dotyczącym rewizji formuły standardowej SCR oraz na próbie oceny zarówno możliwych zmian samej formuły, jak i jej rozwoju

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.500.12

Language:

pol

Relation:

Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 500

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: