Object structure
Title:

Próba zastosowania metody DEA w ocenie efektywności zakładów ubezpieczeń działu II

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Attempt to use the DEA method in evaluating the effectiveness of insurance companies of group II

Creator:

Porębski, Dariusz

Subject and Keywords:

ubezpieczyciel ; efektywność ; metoda DEA ; insurer ; efficiency ; DEA

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 500, s. 123-136

Abstrakt:

W artykule opisano zastosowanie metody nieparametrycznej DEA (Data Envelopment Analysis) do oceny efektywności zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w Polsce. Na podstawie studium literatury przedstawiono ogólne założenia stosowania metody DEA. Kolejno na podstawie danych publikowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń z lat 2012–2015 oszacowano efektywność zakładów ubezpieczeń. Wskazano zakłady efektywne i nieefektywne w badanych latach

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.500.11

Language:

pol

Relation:

Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 500

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: