Object structure
Title:

Ochrona ryzyk osobowych w ubezpieczeniach grupowych dla pracowników

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Protection of personal risk in employees group insurance

Creator:

Piechota, Anna

Subject and Keywords:

ubezpieczenia społeczne ; ubezpieczenia pracownicze ; ryzyko osobowe ; ubezpieczenia grupowe ; social insurance ; employee insurance ; personal risk ; group insurance

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 500, s. 115-122

Abstrakt:

Ochrona ryzyk osobowych jest przedmiotem oferty ubezpieczeń społecznych oraz gospodarczych. Celem opracowania jest określenie czy grupowe pracownicze ubezpieczenia na życie mogą stanowić uzupełnienie bezpieczeństwa socjalnego pracowników. W przeprowadzonym badaniu porównawczym określono, jakie są ubezpieczane ryzyka oraz rodzaj oferowanych świadczeń w pracowniczych ubezpieczeniach grupowych na życie. Wyniki przeprowadzonego badania mogą stanowić podstawę do wyciągnięcia wniosku o suplementarnej roli pracowniczych ubezpieczeń grupowych względem ubezpieczeń społecznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.500.10

Language:

pol

Relation:

Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 500

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: