Object structure
Title:

Zarządzanie kosztami w zakładach ubezpieczeń majątkowych w Polsce w latach 2006–2015

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Cost management in non-life insurance companies in Poland in the years 2006–2015

Creator:

Kruk, Marta

Subject and Keywords:

koszty zakładów ubezpieczeń ; odszkodowania i świadczenia ; koszty działalności ubezpieczeniowej ; koszty działalności lokacyjnej ; składka przypisana brutto ; costs of insurance companies ; claims and settlements ; net operating expenses ; investment charges ; written premiums

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 500, s. 74-87

Abstrakt:

Walka konkurencyjna pomiędzy podmiotami segmentu ubezpieczeń majątkowych przekształciła się w wojnę cenową prowadzącą do zachwiania stabilnością funkcjonowania zakładów ubezpieczeń. Zakłady ubezpieczeń majątkowych dokonały znacznych podwyżek składek ubezpieczeniowych w celu poprawy wyników finansowych. Wobec istotnego ograniczenia możliwości dalszego zwiększania pozycji przychodowych zakłady ubezpieczeń zmuszone są do zwrócenia uwagi na potrzeby zmniejszania pozycji kosztowych. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych nabiera więc szczególnego znaczenia w obliczu walki o klienta na rynku ubezpieczeń. Niniejszy artykuł przedstawia analizę najważniejszych pozycji kosztowych w zakładach ubezpieczeń majątkowych w Polsce w latach 2006–2015 oraz przybliża problematykę zarządzania kosztami. Dokonano w nim analizy pozycji kosztowych zakładów ubezpieczeń majątkowych w ujęciu wartościowym, strukturalnym i dynamicznym oraz w odniesieniu do składki przypisanej brutto

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.500.06

Language:

pol

Relation:

Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 500

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: