Object structure
Title:

Wybrane czynniki kształtujące roszczenia z tytułu ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w latach 2007– 2016

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Selected factors driving claims for liability insurance of motorists in the years 2007–2016

Creator:

Grzebieniak, Andrzej

Subject and Keywords:

ubezpieczenia komunikacyjne ; bezpieczeństwo drogowe ; trendy ; wyzwania ; communication insurance ; road safety ; trends ; challenges

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 500, s. 33-47

Abstrakt:

Celem opracowania jest wskazanie istotnych wybranych czynników kształtujących roszczenia z tytułu ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jako metodę badawczą zastosowano analizę wybranych faktów związanych m.in. z wypadkami drogowymi, odszkodowaniami i świadczeniami wypłacanymi przez ubezpieczycieli z tytułu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, z wynikami na działalności technicznej oraz szkodowością składki przypisanej brutto z tego tytułu uzyskiwanymi przez ubezpieczycieli, a następnie syntezę zestawiającą uzyskane wnioski i pozwalającą ocenić wybrane czynniki kształtujące roszczenia z tytułu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W opracowaniu wskazano też na konsekwencje uchwały Sądu Najwyższego z 2016 r., która zmusza ubezpieczycieli do ponoszenia kosztów leczenia i rehabilitacji poszkodowanych w wypadkach również wówczas, gdy poszkodowany korzysta z prywatnej lub zagranicznej placówki medycznej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.500.03

Language:

pol

Relation:

Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 500

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: