Object structure

Title:

Charakter zagrożeń w ruchu turystycznym a skłonność do ubezpieczania się

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Travel hazard characteristics and willingness to buy travel insurance policies

Creator:

Forlicz, Maria ; Rólczyński, Tomasz ; Markiewicz-Patkowska, Julita

Subject and Keywords:

ryzyko ; ubezpieczenia ; zagrożenie turystyczne ; rynek usług turystycznych ; risk ; insurance ; travel hazards ; tourist market

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 500, s. 21-32

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest ocena związku pomiędzy otrzymaniem informacji o zagrożeniach (naturalnych lub związanych z działalnością człowieka) występujących w pewnym regionie turystycznym a chęcią zwiększenia swojej ochrony ubezpieczeniowej. Sformułowano hipotezę, że skłonność do nabywania dodatkowego ubezpieczenia turystycznego jest inna w przypadku oczekiwania ataku terrorystycznego na terenie, do którego się podróżuje, niż w przypadku, gdy spodziewa się zagrożenia naturalnego. Otrzymane wyniki wskazują, że charakter zagrożeń nie ma kluczowego wpływu na chęć do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia. Ponadto zaobserwowano, że po podaniu informacji o zagrożeniach odsetek chętnych do dodatkowego ubezpieczenia zwiększył się statystycznie istotnie tylko w przypadku zagrożeń umiarkowanie wysokich zarówno naturalnych, jak i terrorystycznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.500.02

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 500 ; Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu