Object structure
Title:

Społeczna odpowiedzialność biznesu a produkt ubezpieczeniowy społecznie odpowiedzialny

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Corporate Social Responsibility and social resposibility insurance product

Creator:

Bożek, Sylwia

Subject and Keywords:

społeczna odpowiedzialność biznesu ; przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe ; produkt ubezpieczeniowy ; corporate social responsibility ; insurance companies ; insurance product

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 500; s. 9-20

Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań związanych z budowaniem założeń koncepcji produktu ubezpieczeniowego w oparciu o zasady CSR. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest przedmiotem licznych badań i analiz, w tym artykule jest badana w odniesieniu do działalności ubezpieczeniowej. Autorka na podstawie literatury przedmiotu proponuje koncepcję produktu ubezpieczeniowego społecznie odpowiedzialnego jako pewnego rodzaju nowego sposobu tworzenie produktu innowacyjnego poprzez właściwą relację z interesariuszami, zwłaszcza z klientami usługi ubezpieczeniowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.500.01

Language:

pol

Relation:

Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 500

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: