Object structure
Title:

Substancje bioaktywne w produktach funkcjonalnych i ich rola w żywieniu człowieka

Group publication title:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies

Title in english:

Bioactive components in functional products and their role in human nutrition

Creator:

Olędzki, Remigiusz ; Hristova, Aleksandra

Subject and Keywords:

żywność funkcjonalna ; związki bioaktywne ; drobnoustroje probiotyczne ; dodatki do żywności ; functional food ; bioactive compounds ; probiotic microorganisms ; food additives

Description:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies; 2017; Nr 1 (24); s. 40-61

Abstrakt:

Rodzaj spożywanej żywności oraz sposób odżywiania mają istotny wpływ na rozwój psychofizyczny oraz funkcjonowanie organizmu człowieka. Rezultaty prowadzonych na świecie badań naukowych wskazują, że wiele nieodżywczych składników występujących w surowcach roślinnych i zwierzęcych ma istotny wpływ na szereg procesów zachodzących w organizmie człowieka, których prawidłowy przebieg jest niezbędnym warunkiem zachowania optymalnego stanu zdrowia. Wyniki obserwacji klinicznych potwierdzają wyraźny związek między spożywaniem określonego rodzaju pokarmów a ryzykiem występowania schorzeń cywilizacyjnych. Jak pokazują wyniki badań, odpowiednio dobrane do standardowo stosowanej diety żywnościowe produkty funkcjonalne mogą odgrywać istotną rolę w zakresie prawidłowego funkcjonowania organizmu. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie informacji na temat właściwości i potencjalnych zastosowań składników bioaktywnych w produkcji funkcjonalnych produktów żywnościowych oraz ich roli w żywieniu człowieka

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nit.2017.1.03

Language:

pol

Relation:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2017, Nr 1 (24)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: