Object structure
Title:

Aplikacje m-zdrowia. Część 2

Group publication title:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies

Title in english:

M-health applications. Part 2

Creator:

Baranek, Natalia ; Lesiów, Tomasz ; Biazik, Ewa

Subject and Keywords:

aplikacje m-zdrowia ; badania ankietowe ; racjonalne odżywianie ; zdrowy styl życia ; m-health applications ; survey study ; rational nutrition ; healthy lifestyle

Description:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies; 2017; Nr 1 (24); s. 27-39

Abstrakt:

Celem artykułu było poznanie wiedzy oraz stanowiska młodych osób odnośnie do aplikacji mobilnych o zdrowiu. Badania zostały przeprowadzone w 2016 r. w oparciu o autorski kwestionariusz w grupie 236 osób. Ankieta została przeprowadzona głównie wśród osób w wieku 18-29 lat, które używają urządzeń mobilnych nie tylko w celu telefonowania. Większość respondentów (68,1%) nie stosuje na co dzień tego typu aplikacji. Według ankietowanych idealna aplikacja powinna się cechować prostymi i niedrogimi przepisami, dużym zasobem składników do wyboru, informacjami, które są najważniejsze dla zdrowia, wiarygodnymi informacjami potwierdzonymi przez specjalistę (dietetyka, lekarza), łatwym i przystępnym menu, szeroką bazą produktów oraz możliwością zeskanowania kodu kreskowego lub kodu QR

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nit.2017.1.02

Language:

pol

Relation:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2017, Nr 1 (24)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: