Object structure
Title:

Podstawy koncepcji analizy przedwdrożeniowej dla systemów zarządzania treścią w przedsiębiorstwie

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

The principles of the concept of the pre-implementation analysis for the content management systems in the enterprise

Creator:

Wójtowicz, Radosław

Subject and Keywords:

zarządzanie treścią ; system klasy ECM ; zarządzanie projektami informatycznymi ; metodyka wdrożeniowa ; Enterprise Content Management ; ECM system ; IT-projects management ; implementation methodology

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 3 (45), s. 119-129

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano podstawy ogólnej koncepcji analizy przedwdrożeniowej w odniesieniu do systemów zarządzania treścią w organizacji. Jest ona przede wszystkim wynikiem badań literaturowych oraz doświadczeń praktycznych autora. Podstawowym celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych aspektów ogólnej koncepcji metodyki analizy przedwdrożeniowej stosowanej w przypadku systemu klasy Enterprise Content Management (ECM). Elementy tej koncepcji zostały pozytywnie zweryfikowane praktycznie w kilku średnich przedsiębiorstwach przemysłowo-handlowych. Należy zaznaczyć, że w literaturze na temat zastosowań systemów IT wciąż brakuje próby systemowego podejścia do kwestii implementacji systemów klasy ECM. Niniejszy artykuł stanowi próbę przynajmniej częściowego wypełnienia tej luki. W pierwszej części artykułu zaprezentowane zostaną najważniejsze pojęcia z opisywanego obszaru. Zasadniczą treść artykułu stanowi część druga, w której zawarty jest opis proponowanego podejścia do analizy przedwdrożeniowej uzupełniony przykładami opartymi na studium przypadku

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2017.3.10

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 3 (45)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: