Object structure

Title:

Prosumencki potencjał seniorów – stan obecny i perspektywy. Wyniki badań rynku polskiego

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Seniors’ prosument potential – current state and prospects. Results of research of the Polish market

Creator:

Leszczyńska, Maja ; Łopaciński, Karol

Subject and Keywords:

prosumpcja ; platforma ICT ; rynek usług ; osoby starsze ; prosumtion ; ICT platforms ; services market ; seniors

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 3 (45), s. 80-91

Abstrakt:

Współczesna ekonomia kształtuje się w warunkach globalizacji, popularyzacji nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwoju społeczeństwa wiedzy. Rozwój Internetu i technologii mobilnych sprawił, iż konsumenci i organizacje funkcjonują w ramach sieci o coraz większym, często globalnym zasięgu, a także wspólnie generują wartość dodaną poprzez wymianę dóbr i usług oraz współpracę, bazując na nieznanych do niedawna modelach współdzielenia oraz kokreacji. Współcześni konsumenci odgrywają w tych modelach kluczową rolę jako tzw. prosumenci. Prosument to świadomy i aktywny konsument, który wyklucza bierne zachowanie się w stosunku do oferowanego dobra oraz chce mieć rzeczywisty wpływ na ofertę rynkową. W związku z tym często jest współtwórcą dóbr czy usług, jak również jest włączany przez przedsiębiorstwa w procesy ich projektowania i modyfikacji. W tym kontekście w ramach artykułu scharakteryzowany zostanie potencjał prosumencki polskich seniorów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2017.3.07

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 3 (45)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu