Object structure

Title:

Możliwości wykorzystania technologii blockchain w obszarze edukacji

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Possibilities of using blockchain technology in the area of education

Creator:

Dudek, Dariusz

Subject and Keywords:

blockchain ; edukacja ; technologie informacyjne ; bitcoin ; rozproszone bazydanych ; education ; information technology ; distributed databases

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 3 (45), s. 55-65

Abstrakt:

Obecnie coraz więcej słyszy się na temat interfejsów konwersacyjnych, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, Internetu rzeczy, Big Data, a także nowych zastosowań sztucznej inteligencji. Lecz prawdziwą uwagę przykuwa technologia blockchain, która niebawem może diametralnie zrewolucjonizować funkcjonowanie organizacji, także tych działających w sektorze edukacji. W artykule opisano zalety oraz możliwości zastosowania blockchain w różnych obszarach i sektorach gospodarki. Celem artykułu jest przedstawienie korzyści z użycia rozwiązań bazujących na technologii blockchain i ukazanie ich przewagi nad aktualnie dostępnymi rozwiązaniami internetowymi, szczególnie w obszarze edukacji. Opierając się na studiach literaturowych, skoncentrowano się na implementacji rozwiązań bazujących na technologii blockchain w jednostkach edukacyjnych na świecie oraz nakreślono prognozę jej dalszego rozwoju

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2017.3.05

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 3 (45)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu