Object structure
Title:

Zarządzanie transgranicznym obszarem metropolitalnym na przykładzie Trinational Eurodistrict Basel

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Governance in cross-border metropolitan region: the example of Trinational Eurodistrict Basel

Creator:

Konopińska, Natalia

Subject and Keywords:

obszar metropolitalny ; struktura zarządzania ; metropolitan area ; governance structure

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2017, Nr 4 (16), s. 176-189

Abstrakt:

W Unii Europejskiej następuje jakościowa zmiana funkcji granic, które przestają odgrywać rolę barier i stają się miejscami integracji, o czym najlepiej świadczy przykład transgranicznego metropolitalnego regionu Trinational Eurodistrict Basel (TEB). Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie procesu powstania i rozwoju, a także szczegółowa analiza struktury organizacyjnej omawianego regionu metropolitalnego. W rozwoju TEB wyróżniono kilka etapów: rozpoznawczy, instytucjonalizacji, pogłębienia współpracy oraz programowania. Strukturę organizacyjną badanego obszaru określono jako liniową, smukłą, jednowymiarową strukturę funkcjonalną. Na podstawie realizowanego na obszarze TEB projektu Regio S-Bahn Basel pokazano problemy występujące na francusko-niemiecko-szwajcarskim pograniczu. Opracowanie bazuje na analizie danych wtórnych (desk research), m.in. raportów analitycznych, danych statystycznych oraz źródeł internetowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2017.4.13

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2017, Nr 4 (16)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: