Object structure
Title:

Rozwój nauki, technologii i innowacji po globalnym kryzysie. Trendy i wyzwania

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Science, technology, and innovation development after the global crisis. Trends and challenges

Creator:

Gocłowska-Bolek, Joanna

Subject and Keywords:

nauka ; technologia ; innowacje ; B+R ; polityka naukowa ; science ; technology ; innovation ; R&D ; science policy

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2017, Nr 4 (16), s. 98-119

Abstrakt:

Celem artykułu jest analiza globalnych trendów rozwoju nauki, technologii i innowacji po kryzysie globalnym z 2008 roku oraz sformułowanie wniosków co do dalszej dynamiki i kierunków rozwoju. W artykule dokonano przeglądu najważniejszych czynników i omówiono zjawiska kształtujące rozwój nauki, technologii i innowacji: uwarunkowania geopolityczne, środowiskowe, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego czy trwającą rewolucję informacyjną. Szczególną uwagę poświęcono znaczeniu polityki państwa, zwłaszcza wysokości wydatków na badania i rozwój, sprawności w kreowaniu kapitału ludzkiego oraz budowaniu sieci powiązań, w tym współpracy międzynarodowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2017.4.08

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2017, Nr 4 (16)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: