Object structure
Title:

Charakterystyka konkurencyjności chińskich przedsiębiorstw działających poprzez chińską platformę Aliexpress na rynku europejskim

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Characteristic competitiveness of Chinese companies operating through Chinese Aliexpress platform on the European market

Creator:

Reikowska, Klaudia

Subject and Keywords:

przedsiębiorstwo chińskie ; platforma sprzedażowa ; konkurencja ; jakość ; cena ; Chinese company ; sales platform ; competition ; quality ; price

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2017, Nr 4 (16), s. 87-97

Abstrakt:

Sprzedaż dóbr prowadzona za pośrednictwem Internetu w ramach działania różnego rodzaju platform i serwisów aukcyjnych jest coraz bardziej powszechna. Rynek europejski jest w tym aspekcie znakomitym miejscem dokonywania transakcji w perspektywie potencjalnego przedsiębiorcy poszukującego rynku zbytu. Jednym z doskonałych przykładów prezentujących atrakcyjność tego rodzaju serwisów jest chińska platforma sprzedażowa AliExpress, która w Europie zyskuje ogromną grupę odbiorców. Przedsiębiorstwa chińskie, stanowiące bazę oferentów funkcjonujących na tym portalu, muszą sprostać wielu wyzwaniom w aspekcie gwarancji jakości, sposobu i czasu dostawy, ale także stoją przez wyzwaniem budowania swej konkurencyjności w zakresie podnoszenia innowacyjności, budowania marki i zaufania oraz ukierunkowania swej działalności na wdrażania i absorbowanie nowych technologii. Celem artykułu jest scharakteryzowanie konkurencyjności chińskich przedsiębiorstw działających na rynku europejskim poprzez chińską platformę sprzedażową AliExpress. Dzięki analizie różnego rodzaju aspektów konkurencyjności oraz sposobu działania tych podmiotów zostaną wyciągnięte wnioski weryfikujące hipotezę zakładającą, iż przedsiębiorstwa chińskie działające na rynku europejskim poprzez platformę sprzedażową AliExpress podnoszą swą konkurencyjność i zmieniają stereotypowe myślenie o produktach i towarach chińskich utożsamianych z niską jakością i ceną

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2017.4.07

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2017, Nr 4 (16)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: