Show structure

Title:

Implementacja World Class Manufacturing w przedsiębiorstwie produkcyjnym na rynku polskim

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Implementation of World Class Manufacturing in a production company on the Polish market

Creator:

Piasecka-Głuszak, Agnieszka

Subject and Keywords:

produkcja klasy światowej ; lean manufacturing ; kaizen ; World Class Manufacturing (WCM) ; narzędzia lean ; world class production ; lean tools

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2017, Nr 4 (16), s. 52-65

Abstrakt:

World Class Manufacturing (WCM), czyli produkcja klasy światowej (inna nazwa „produkcja na światowym poziomie”) to zintegrowany system zarządzania, który pozwala na osiągnięcie najwyższego poziomu doskonałości międzynarodowej produkcji, uzyskanie cztery razy zero, tzn.: zero marnotrawstwa, zero wypadków, zero defektów/usterek/ braków oraz zero awarii. Celem artykułu było przedstawienie głównych założeń, filarów, jak również metodologii wdrożenia WCM w przedsiębiorstwie produkcyjnym na rynku polskim. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. W pierwszej zaprezentowano główne założenia, cele, korzyści i metodologię systemu WCM, w drugiej zaś w formie studium przypadku przedstawiono pierwszy etap wdrożenia WCM w jednym z przedsiębiorstw produkcyjnych na rynku polskim

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2017.4.04

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2017, Nr 4 (16)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu