Object structure

Title:

Problemy multikulturowe w biznesie międzynarodowym

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Multi-cultural problems in international business

Creator:

Skulski, Przemysław

Subject and Keywords:

wielokulturowość ; korporacje transnarodowe ; multiculturalism ; transnational corporations

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2017, Nr 4 (16), s. 22-35

Abstrakt:

Brak stabilności charakterystyczny dla pierwszych dwóch dekad XXI wieku często wiązany jest ze zjawiskiem wielokulturowości. Pojęcie to jest interpretowane i oceniane w bardzo różny sposób, stając się osią wielu współczesnych sporów. Z perspektywy biznesu międzynarodowego multikulturalizm, podobnie jak większość zjawisk, należy rozpatrywać w kategorii szans i zagrożeń dla rozwoju firmy. Różnorodności kulturowej nie należy się obawiać, trzeba ją poznać, co pozwala na osiąganie lepszych efektów. Służą temu działania podejmowane w celu poznania i zrozumienia różnic kulturowych, takie jak treningi kulturowe czy badanie dystansu psychicznego do zagranicy. Należy także zwrócić uwagę, że w kontekście wydarzeń politycznych i społecznych, jakie obserwuje się w ostatnich latach (napływ uchodźców do Europy, zagrożenie atakami terrorystycznymi), idea multikulturowości spotyka się z krytyką. Wydaje się, że rzeczywiście wymaga ona głębokiej korekty, szczególnie w jej europejskim wydaniu, co może także istotnie wpłynąć na prowadzone działania biznesowe

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2017.4.02

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2017, Nr 4 (16)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu