Object structure

Title:

Korporacyjne fundusze wysokiego ryzyka − ujęcie teoretyczne

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Corporate high risk funds – theoretical approach

Creator:

Ćwik, Krzysztof ; Olek, Krystian ; Szumowski, Witold

Subject and Keywords:

Corporate Venture Capital ; venture capital ; grupa kapitałowa ; start-up ; innowacje ; corporate venture capital ; capital group ; innovation

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 2 (31), s. 71-77

Abstrakt:

W celu zwiększenia konkurencyjności i elastyczności organizacji w zakresie pozyskiwania innowacji duże przedsiębiorstwa wyodrębniają podmioty odpowiedzialne za eksploatację rynku start-upowego oraz nawiązywanie współpracy między nimi. Nadrzędną zasadą takiego działania jest dobór małych i innowacyjnych podmiotów pod kątem wypracowanych technologii w głównym profilu działalności korporacji. Niniejszy artykuł jest syntetycznym przedstawieniem pojęcia korporacyjnych funduszy wysokiego ryzyka (CVC), a także zasad ich funkcjonowania. W opracowaniu podjęto próbę zdefiniowania CVC oraz porównania ich cech charakterystycznych z klasycznymi funduszami Venture Capital (VC). Przedstawiono również potencjalne korzyści współpracy przedsiębiorstw typu start-up oraz CVC. Autorzy zaprezentowali też charakterystykę działalności CVC w Polsce

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2017.2.10

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 2 (31)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu