Object structure
Title:

Niepewność i nieprzewidywalność w łańcuchu dostaw – rozważania teoretyczne

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Management Sciences

Creator:

Marzantowicz, Łukasz

Subject and Keywords:

niepewność ; nieprzewidywalność ; łańcuch dostaw ; wpływ niepewności na łańcuch dostaw ; uncertainty ; unpredictability ; supply chain ; the impact of uncertainty on the supply chain

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 2 (31), s. 62-70

Abstrakt:

Celem artykułu jest określenie, w jaki sposób sytuacje wywołane przez niepewność i zdarzenia incydentalne (przygodne) wpływają na funkcjonowanie łańcuchów dostaw. Bazując na rozważaniach teoretycznych, przedstawiono znaczenie pojęć niepewności i nieprzewidywalności (w tym podobieństw i różnic semantycznych). Wykorzystując metodę dedukcji i poszerzając zakres rozważań teoretycznych oraz przeglądu literatury, ustalono obszary niepewności i nieprzewidywalności, które mogą oddziaływać na sposób funkcjonowania łańcucha dostaw i jego strukturę. Określono obszary wpływu niepewności i nieprzewidywalności na łańcuch dostaw na podstawie istoty funkcjonowania łańcucha dostaw. W rezultacie wytypowano i zdefiniowano dwa aspekty wpływu niepewności i nieprzewidywalności (aspekt probabilistyczny i deterministyczny) na funckjonowanie łańcucha dostaw, popierając rozważania wskazaniem źródeł pochodzenia czynników zmiennych. Artykuł ma charakter teoriopoznawczy i jednocześnie stanowi głos w ewentualnej dyskusji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2017.2.09

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 2 (31)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: