Object structure
Title:

Rozwój innowacji otwartych w świetle strategii zarządzania łańcuchem dostaw

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Open innovations development in the light of supply chain management strategies

Creator:

Ocicka, Barbara

Subject and Keywords:

zarządzanie łańcuchem dostaw ; strategie łańcuchów dostaw ; innowacje otwarte ; supply chain management ; supply chain strategies ; open innovations

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 2 (31), s. 33-39

Abstrakt:

Celem artykułu jest określenie roli poszczególnych rodzajów innowacji otwartych w świetle strategii zarządzania łańcuchem dostaw. Podstawą prowadzenia rozważań i formułowania wniosków są wyniki kwerendy źródeł i badania pt. „Innowacje w zarządzaniu łańcuchem dostaw”, które przeprowadzono wśród 202 dużych przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce w 2016 r. W kolejnych częściach artykułu skoncentrowano uwagę na rozwoju innowacji w perspektywie łańcucha dostaw, metodologii i rezultatach badania. Wyniki kwerendy źródeł i badania pozwoliły sformułować wnioski, iż głównymi partnerami przedsiębiorstw produkcyjnych w rozwoju innowacji są dostawcy bezpośredni (pierwszego szczebla), a współpraca najczęściej ma na celu współtworzenie innowacji produktowych. Najwięcej projektów zorientowanych na innowacje otwarte realizują przedsiębiorstwa wskazujące jako główny cel zarządzania łańcuchem dostaw wydajność i redukcję kosztów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2017.2.05

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 2 (31)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: