Object structure

Title:

Innowacyjność jako złożony obszar eksploracji naukowej: przegląd badań

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Innovativeness as a complex area of scientific exploration: review studies

Creator:

Ingram, Monika

Subject and Keywords:

innowacyjność ; orientacja przedsiębiorcza ; przedsiębiorczość ; innovativeness ; entrepreneurial orientation ; entrepreneurship

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 2 (31), s. 25-32

Abstrakt:

Celem opracowania jest przedstawienie stanu badań nad innowacyjnością jako wymiaru orientacji przedsiębiorczej na tle innych badań nad tym zjawiskiem. Cel osiągnięto dzięki przeglądowi artykułów dotyczących innowacyjności w najbardziej prestiżowych czasopismach. Ukazano złożoność ujmowania przez badaczy zjawiska innowacyjności i wykazano zasadność prowadzenia prac porządkujących wiedzę o nim. Dostrzeżono, że innowacyjność analizowano w połączeniu z poszukiwaniem szans, adaptacją i absorpcją innowacji opracowanych przez konkurentów, działalnością eksploracyjną i eksploatacyjną, będącymi kluczowymi nośnikami przedsiębiorczości. Wskazano, iż problematykę innowacyjności poddawano analizom również w związku z podejmowaniem ryzyka i proaktywnością

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2017.2.04

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 2 (31)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu