Object structure
Title:

Analiza sytuacji polskich przedsiębiorstw w sieciach przemysłowych w dobie Industry 4.0

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Analysis of the situation of Polish enterprises in industrial networks in Industry 4.0

Creator:

Saniuk, Anna ; Saniuk, Sebastian

Subject and Keywords:

sieci przemysłowe ; przemysł 4.0 ; bariery współpracy sieciowej ; industrial networks ; Industry 4.0 ; barriers of network cooperation

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 2 (31), s. 12-17

Abstrakt:

Postępujący proces globalizacji oraz marginalizacja Europy w światowej produkcji skłoniły niemieckich ekspertów do opracowania nowej koncepcji Przemysł 4.0. W ramach proponowanej koncepcji, mającej stanowić podstawę czwartej rewolucji przemysłowej, ma nastąpić ścisłe połączenie obiektów fizycznych z siecią informacyjną. Powstaną wyrafinowane sieci przedsiębiorstw połączonych inteligentnymi zasobami komunikującymi się za pośrednictwem Internetu. Oznacza to, że współczesne przedsiębiorstwa stają przed kolejnymi wyzwaniami związanymi z potrzebą budowy i współpracy w ramach cyberfizycznych systemów. W artykule podjęto próbę identyfikacji kluczowych problemów związanych z funkcjonowaniem polskich przedsiębiorstw w ramach sieci przemysłowych sektora metalowego (produkcja stali, dystrybucja, obróbka metali itp.), szczególnie w obliczu wyzwań czwartej rewolucji przemysłowej. W artykule wykorzystano między innymi wybrane wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na wybranej grupie specjalistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych z regionu województwa lubuskiego, należących głównie do sektora metalowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2017.2.02

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 2 (31)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: