Object structure
Title:

Wewnątrzregionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego na przykładzie powiatów województwa świętokrzyskiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Inter-regional differentiation of economic development levels; based on districts within the Świętokrzyskie Voivodeship

Creator:

Kot, Janusz ; Kraska, Ewa

Subject and Keywords:

region ; rozwój regionalny ; gospodarka ; regional development ; economy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 504, s. 91-99

Abstrakt:

Celem artykułu było zaprezentowanie poziomu rozwoju gospodarczego w poszczególnych powiatach województwa świętokrzyskiego. Poziom rozwoju gospodarczego poszczególnych powiatów wyznaczono za pomocą syntetycznego wskaźnika, który stanowił średnią arytmetyczną znormalizowanych zmiennych odzwierciedlających poszczególne czynniki rozwoju. Ze względu na zakres dostępnych danych zgromadzonych w GUS badaniem objęto lata 2008-2014. Uzyskane wyniki analizy posłużyły do interpretacji przyczyn występowania wewnątrzregionalnych zróżnicowań i ich potencjalnych skutków dla dalszego rozwoju regionu świętokrzyskiego. Identyfikacja powiatów o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego ma fundamentalne znaczenie dla odpowiedniego programowania polityki regionalnej, której podstawowym zadaniem jest zmniejszanie nierówności społeczno-gospodarczych pomiędzy poszczególnymi obszarami

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.504.09

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna – stan obecny i wyzwania przyszłości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 504

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: