Object

Title: Planowanie przestrzenne inwestycji fotowoltaicznych w obrębie autostrad

Title in english:

Spatial planning of photovoltaic investments in the motorway zone

Creator:

Hełdak, Maria ; Werner, Ewelina

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 504, s. 72-80

Abstrakt:

Praca ma na celu analizę uwarunkowań prawnych związanych z barierami powstającymi w trakcie realizacji inwestycji związanych z fotowoltaiką. Wskazano na zasady lokalizacji inwestycji w odnawialne źródła energii wynikające z przepisów ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Analizie poddano również zasadność realizacji farm fotowoltaicznych w bezpośrednim sąsiedztwie autostrad widzianą przez pryzmat rozwoju dróg ekspresowych i autostrad w Polsce, utrudnionej produkcji roślinnej wzdłuż tras komunikacyjnych oraz przez pryzmat mniejszej przydatności gleb do produkcji żywności ze względu na zanieczyszczenia. Są to zarazem tereny zazwyczaj trudno dostępne dla sprzętu rolniczego, zasadne jest zatem poszukiwanie alternatywnych sposobów ich wykorzystania. W pracy wskazano na przykłady lokalizacji inwestycji fotowoltaicznych w obrębie dróg publicznych na świecie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.504.07 ; oai:dbc.wroc.pl:40312

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 504 ; Gospodarka przestrzenna – stan obecny i wyzwania przyszłości

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information