Object structure

Title:

Ochrona kształtu wsi – czy warto włączać obszary wiejskie do granic administracyjnych okolicznych miast?

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Protections of a village layout – is it worth including rural areas to nearby towns

Creator:

Gałka, Aleksandra

Subject and Keywords:

typ morfogenetyczny wsi ; skansen ; walory architektoniczne ; kultura ; morphogenetic type of village ; open-air museum ; architectural qualities ; culture

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 504, s. 29-42

Abstrakt:

Zachowanie morfogenetycznego układu obszarów wiejskich położonych w bliskim sąsiedztwie miast to problem coraz bardziej zauważalny w układzie przestrzennym polskich wsi. W pracy porównano obszar wiejski Swołowo w bliskiej odległości od Słupska (woj. pomorskie) z przyłączoną w 2010 r. do Koszalina (woj. zachodniopomorskie) wsią Jamno. Głównym celem publikacji jest określenie wpływu włączenia obszarów wiejskich na ich układ przestrzenny i ochronę układu morfogenetycznego. Problematykę tę zaprezentowano za pomocą opracowań kartograficznych, analizy desk research oraz inwentaryzacji obu obszarów. Dokonano interpretacji dokumentów planistycznych oraz analizy wszelkich pism dotyczących ochrony zabytków na różnych szczeblach. Przy prezentacji argumentów za i przeciw włączeniu obszarów wiejskich wykorzystano zarówno informacje z przeszłości, jak i aktualne. W świetle zaprezentowanych materiałów wybrano optymalne metody ochrony morfogenetycznego kształtu wsi zarówno dla Jamna, jak i Swołowa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.504.03

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 504 ; Gospodarka przestrzenna – stan obecny i wyzwania przyszłości

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu