Object structure
Title:

Socjotechnika w gospodarce przestrzennej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Social engeneering in spatial economy

Creator:

Brzosko-Sermak, Agnieszka

Subject and Keywords:

socjotechnika ; socjotechnika urbanistyczna ; planowanie przestrzenne ; gospodarka przestrzenna ; ład przestrzenny ; social engeneering ; urban social engeneering ; spatial planning ; spatial economy ; spatial order

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 504, s. 21-28

Abstrakt:

Celem artykułu było przedstawienie możliwości wykorzystania wiedzy socjotechnicznej w kształtowaniu i wzmacnianiu ładu przestrzennego w miastach. Szczegółowo zaprezentowana została procedura użycia zespołu dyrektyw socjotechnicznych opisujących, jak wprowadzać celowe zmiany przy użyciu określonych środków, na bazie oceny i ustalonych wartości. Autorka zaprezentowała możliwości wykorzystania socjotechniki urbanistycznej, posługując się przykładami z zakresu planowania przestrzennego, funkcjonowania miast oraz monitorowania tego funkcjonowania. Wskazane zostały najbardziej pożądane przyszłe kierunki przemian miejskich jednostek osadniczych w Polsce. Wyniki rozważań wskazują, w jaki sposób należy łączyć wiedzę teoretyczną z zakresu socjologii i gospodarki przestrzennej w miastach z możliwymi, a nawet pożądanymi działaniami zmierzającymi do osiągania zamierzonych celów w funkcjonowaniu miasta i jego rozwoju

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.504.02

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna – stan obecny i wyzwania przyszłości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 504

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: