Object structure
Title:

Wykorzystanie dynamicznych modeli panelowych w badaniach z zakresu finansów przedsiębiorstw na przykładzie modelowania transakcyjnej rezerwy płynności

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Dynamic panel data models in corporate finance research on the example of cash holdings

Creator:

Mirota, Fryderyk ; Nehrebecka, Natalia

Subject and Keywords:

Monte Carlo simulation ; transakcyjna rezerwa płynności ; dynamiczne modele panelowe ; symulacje Monte Carlo ; dobór adekwatnej metody estymacji ; corporate cash holdings ; dynamic panel data ; selectionof adequate estimation method

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2017, Nr 4 (58), s. 37-61

Abstrakt:

Celem artykułu jest porównanie jakości oszacowań otrzymywanych w wyniku zastosowania estymatorów dynamicznych modeli panelowych w odniesieniu do badań z zakresu finansów przedsiębiorstw na przykładzie transakcyjnej rezerwy płynności oraz przedstawienie praktycznych wskazówek dla autorów artykułów empirycznych, służących poprawie jakości estymacji rozważanych przez nich modeli. Porównanie oszacowań przeprowadzono na podstawie symulacji Monte Carlo, wykorzystujących dane o spółkach notowanych na GPW w latach 1999-2012. Wykazano, iż długość panelu oraz występowanie korelacji między efektem indywidualnym podmiotu a początkowymi wartościami zmiennej objaśnianej determinują wybór adekwatnej metody estymacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2017.4.03

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2017, Nr 4 (58)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: