Object structure
Title:

Aspekty materialnoprawne wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych – zagadnienia wybrane

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Substantive aspects of the entry to the register of telecommunictions entrepreneurs ‒ chosen problems

Creator:

Trela, Anna

Subject and Keywords:

działalność regulowana ; telekomunikacja ; rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych ; regulated activity ; telecommunications ; register of telecommunications entrepreneurs

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 495, s. 158-173

Abstrakt:

Artykuł dotyczy działalności regulowanej, a w szczególności wpisu do rejestru działalności przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Autorka zwraca uwagę, że pomimo upływu wielu lat od wejścia w życie Ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej instytucja ta nadal wywołuje wiele kontrowersji. W opracowaniu odniesiono się do kwestii natury ogólnej, tj.: rozumienia pojęcia „działalność regulowana” oraz problemu kwalifikowania wpisu do rejestru działalności regulowanej jako środka funkcji reglamentacyjnej. Zmiana zadań i kompetencji organów administracji publicznej w nowych warunkach gospodarczych stwarza konieczność rewizji poglądów na temat klasyfikacji funkcji organów administracji publicznej przyjętych w systemie gospodarki nakazowo-rozdzielczej. Druga część opracowania dotyczy problematyki charakteru prawnego wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz zasad jego dokonywania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.495.12

Language:

pol

Relation:

Instytucjonalny wymiar sektora telekomunikacyjnego. Sądy i inne organy publiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 495

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: