Object structure
Title:

Projekty z zakresu telekomunikacji współfinansowane ze środków unijnych w krajowych programach operacyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Telecommunication projects co-financed with EU funds in national operational programmes over the 2014-2020 financial perspective

Creator:

Odachowski, Jarosław

Subject and Keywords:

perspektywa finansowa 2014-2020 ; krajowe programy operacyjne ; projektyz zakresu telekomunikacji ; narzędzia pozyskiwania informacji i wzajemnego komunikowania się ; usługi elektroniczne ; pomoc publiczna ; financial perspective 2014-2020 ; national operational programmes ; telecommunication projects ; tools for obtaining information and mutual communication ; electronic services ; public aid

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 495, s. 97-115

Abstrakt:

W trakcie perspektywy finansowej 2014-2020 realizowanych będzie wiele projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Dotyczyć one będą najróżniejszych dziedzin życia gospodarczego, społecznego czy też kulturalnego. W XXI wieku coraz bardziej istotnego znaczenia nabiera kwestia budowania cywilizacji informacyjnej i informatycznej, w ramach której jak największa część poszczególnych społeczeństw winna uzyskać dostęp do najnowocześniejszych narzędzi pozyskiwania informacji i wzajemnego komunikowania się. Ważnego znaczenia nabiera też kwestia korzystania z usług elektronicznych w relacjach: obywatel – urząd (państwo). Ze wskazanymi celami łączy się aktualna perspektywa budżetowa, w zakresie której dofinansowywane będą różne projekty z zakresu telekomunikacji – między innymi w ramach krajowych programów operacyjnych. Przedmiotem niniejszych rozważań będzie przede wszystkim zagadnienie rodzajów tych projektów, jak też kwestia występowania w nich pomocy publicznej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.495.08

Language:

pol

Relation:

Instytucjonalny wymiar sektora telekomunikacyjnego. Sądy i inne organy publiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 495

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: