Object structure
Title:

Działalność telekomunikacyjna województwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Telecommunication activity of a voivodeship

Creator:

Kłusek, Paweł

Subject and Keywords:

województwo ; telekomunikacja ; działalność samorządu terytorialnego ; voivodeship ; telecommunication ; local self-government activity

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 495, s. 68-83

Abstrakt:

Województwo, tak jak inne jednostki samorządu terytorialnego, może prowadzić działalność w zakresie telekomunikacji. Jednakże w przypadku samorządu wojewódzkiego wykonywanie tej działalności będzie uregulowane inaczej niż w przypadku gmin i powiatów. Celem niniejszego artykułu jest ustalenie podstawowych kwestii związanych z prowadzeniem działalności telekomunikacyjnej przez województwo

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.495.06

Language:

pol

Relation:

Instytucjonalny wymiar sektora telekomunikacyjnego. Sądy i inne organy publiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 495

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: