Object structure
Title:

Uwagi o niezależności francuskiego urzędu regulacyjnego w sektorze telekomunikacyjnym i sądowej kontroli jego decyzji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Remarks on the independence of the French telecommunications sector regulatory office and judicial review of its decisions

Creator:

Gola, Jan

Subject and Keywords:

telekomunikacja ; regulacja ; niezależność ; poczta ; prawo francuskie ; telecommunications ; regulation ; independence ; postal services ; French law

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 495, s. 47-54

Abstrakt:

Artykuł dotyczy działalności Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (dalej: ARCEP). Omówione zostały decyzje związane z regulacją rynku sektora telekomunikacyjnego we Francji. Przedstawiono strukturę ARCEP, a także wskazano na system sądowej kontroli decyzji tego organu. Zwrócono uwagę na skuteczność francuskiego systemu regulacyjnego oraz na sprawnością działania ARCEP. Zaznaczono, że funkcjonowanie gospodarki we Francji wymaga rozbudowanego i przejrzystego systemu utrzymania prawidłowości działań organów regulacyjnych. Stworzenie i zapewnienie skuteczności takiego systemu należy uznać za jeden z fundamentów współczesnego demokratycznego państwa prawa, gwarantujący realizację zasad legalności oraz wolności gospodarczej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.495.04

Language:

pol

Relation:

Instytucjonalny wymiar sektora telekomunikacyjnego. Sądy i inne organy publiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 495

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: