Object structure
Title:

Swoboda zapewnienia dostępu do usług telekomunikacyjnych w procesie budowlanym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Freedeom of providing access to telecommunication services in the construction process

Creator:

Błażewski, Maciej

Subject and Keywords:

wolność budowlana ; reglamentacja ; warunki techniczne ; freedom of construction ; rationing ; technical conditions

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 495, s. 9-17

Abstrakt:

Celem badawczym artykułu jest określenie zakresu i celu ograniczeń swobody zapewnienia dostępu do usług telekomunikacyjnych. Badania objęły przepisy prawa budowlanego, w tym ustawę Prawo budowlane oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Badania zostały przeprowadzone metodą analityczno-dogmatyczną. Badania wykazały, że swoboda zapewnienia dostępu do usług telekomunikacyjnych jest ograniczona przez przepisy prawa budowlanego w sposób proporcjonalny do potrzeby ochrony bezpieczeństwa oraz przyrody i środowiska. Wyróżnia się dwa rodzaje ograniczeń: obowiązek spełnienia warunków technicznych przez obiekt budowlany oraz reglamentację rozpoczęcia robót budowlanych. Obowiązek spełnienia warunków technicznych przez ten obiekt jest wypełniony przez projektanta na etapie projektowania. Inwestor wypełnia obowiązek reglamentacji rozpoczęcia robót budowlanych poprzez złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.495.01

Language:

pol

Relation:

Instytucjonalny wymiar sektora telekomunikacyjnego. Sądy i inne organy publiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 495

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: