Object structure

Title:

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ujęciu prawa bilansowego w Polsce w latach 2001–2016

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Technical provisions in terms of balance sheet law (accounting law) in Poland in the years 2001–2016

Creator:

Pobłocka, Agnieszka ; Spigarska, Ewa

Subject and Keywords:

rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według prawa bilansowego i polskich standardów rachunkowości oraz według międzynarodowych standardów rachunkowości ; wartość godziwa ; Dyrektywa Wypłacalność II ; analiza rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w Polsce w latach 2001–2016 ; creation of technical provisions according to balance sheet law and Polish accounting standards ; international accounting standards ; fair value ; Direcice of Solvency II Directive ; analysis of technical provisions in Poland in 2001–2016

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2017, Nr 3 (32), s. 121-135

Abstrakt:

Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji obligatoryjnie tworzą rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według prawa bilansowego i wymogów wypłacalności (Dyrektywa Wypłacalność II). Rezerwy zawiązywane na potrzeby sprawozdawczości statutowej są tworzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Rezerwy zawiązywane na potrzeby wypłacalności są tworzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości. W artykule przedstawiono wytyczne w zakresie tworzenia rezerw według dwóch różnych regulacji oraz podjęto próbę prezentacji i oceny poziomu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w Polsce w latach 2001–2016

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2017.3.08

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2017, Nr 3 (32)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu