Object structure
Title:

Funkcjonowanie giełd papierów wartościowych na ziemiach polskich – analiza zmian

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

The functioning of stock exchanges on Polish soil – analysis of changes

Creator:

Pszczółka, Ireneusz

Subject and Keywords:

giełda papierów wartościowych ; giełda pieniężna ; rynek kapitałowy ; stock exchange ; monetary exchange ; capital market

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2017, Nr 1(7), s. 89-101

Abstrakt:

W artykule przeprowadzono porównanie funkcjonowania giełd papierów wartościowych na ziemiach polskich, zarówno w kontekście organizacyjnym, jak i prawnym, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji giełd po odzyskaniu niepodległości oraz w okresie transformacji gospodarczej lat 90. XX w. i różnicy w dynamice ich rozwoju. Pomimo przerwy w działalności giełdowej, jaka nastąpiła w okresie PRL, handel papierami wartościowymi po 1989 r. wznowiono, wykorzystując wzorce pochodzące z bardziej doświadczonych rynków giełdowych oraz w oparciu o polskie tradycje giełdowe. Odbudowany rynek giełdowy w Polsce charakteryzuje się większym znaczeniem i bardziej pozytywną dynamiką zmian niż ten z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Podstawowe metody badawcze wykorzystane w artykule to studia literatury światowej i aktów prawnych oraz analiza danych statystycznych pochodzących z GPW w Warszawie oraz GUS RP.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sie.2017.1.07

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2017, Nr 1 (7)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: