Object structure

Title:

Znaczenie i kondycja ekonomiczna polskich spółdzielni socjalnych

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

The importance and economic conditions of Polish social cooperatives

Creator:

Czetwertyński, Sławomir

Subject and Keywords:

przedsiębiorczość społeczna ; spółdzielnie socjalne ; pomoc społeczna ; social entrepreneurship ; social cooperatives ; social assistance

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2017, Nr 1(7), s. 46-60

Abstrakt:

Niniejszy artykuł porusza dwa zagadnienia z zakresu problematyki spółdzielni socjalnych. Pierwsze odnosi się do roli spółdzielni socjalnych w społeczeństwie demokratycznym i gospodarce rynkowej. Drugie zagadnienie dotyczy kondycji ekonomicznej polskiego sektora spółdzielni socjalnych. Artykuł ma więc podwójny cel. Jest nim umocowanie sensu egzystencji spółdzielni socjalnych w państwach neoliberalnych oraz próba określenia zdolności do realizacji nadanych im celów na polskim przykładzie. W ramach rozważań podjęto próbę weryfikacji lub falsyfikacji hipotezy głoszącej, że kondycja ekonomiczna spółdzielni socjalnych w Polsce pozwala im na pełnienie ich funkcji społecznych. W artykule dominuje metoda dedukcyjna, zarówno w części związanej z ideą przedsiębiorczości społecznej, jak i w części badawczej związanej z kondycją finansową. Rozważania wsparto również danymi pochodzącymi z badań bezpośrednich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sie.2017.1.04

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2017, Nr 1 (7)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu