Object structure
Title:

Starzenie się funkcjonalnych grup wieku a kapitał społeczny

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Ageing of functional age groups vs. social capital

Creator:

Trzpiot, Grażyna ; Szołtysek, Jacek

Subject and Keywords:

kapitał społeczny ; obciążenie demograficzne ; obciążenie ekonomiczne ; mierniki demograficzne ; social capital ; demographic dependency ; economic burden ; demographic indies

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2017, Nr 2 (56), s. 9-27

Abstrakt:

Celem tego artykułu jest skupienie uwagi na kapitale społecznym, który ulega zmianie wraz ze zmianami w strukturze funkcjonalnych grup wieku. Starzejące się społeczeństwa, w tym ludność Polski, to zjawisko wymagające badań. Różne konteksty badawcze można powiązać ze zmianami w strukturach wieku. W artykule podjęto dyskusję w obszarze pomiaru kapitału społecznego. Przedstawiono wyniki analiz prowadzonych z wykorzystaniem prognozy ludności GUS do roku 2050. Wyznaczono i omówiono prognozowane zmiany struktur demograficznych, wyznaczając wskaźniki obciążenia demograficznego i obciążenia ekonomicznego. Analizy poprowadzono w ujęciu ogólnopolskim, jak również w przekroju regionalnym, wskazując na zróżnicowanie analizowanych zjawisk. Zaproponowano konstrukcje miernika mierzącego dodatkowy kapitał społeczny, wykorzystując zasady konstrukcji mierników demograficznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2017.2.01

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2017, Nr 2 (56)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: