Object structure
Title:

Uwarunkowania rozwoju sektorów kreatywnych

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Determinants of the development of creative industries

Creator:

Szymańska, Katarzyna

Subject and Keywords:

sektory kreatywne ; innowacje ; przedsiębiorczość ; creative industries ; innovation ; entrepreneurship

Description:

Management Forum, 2017, vol. 5, no. 4, s. 33-38

Abstrakt:

Społeczne, kulturowe, gospodarcze i technologiczne warunki funkcjonowania nowoczesnych społeczeństw podlegają obecnie bardzo dynamicznym zmianom. Taka sytuacja wymusza prowadzenie ciągłych dyskusji na temat społeczno-gospodarczych źródeł rozwoju. Dziś niepodważalnie duże znaczenie dla innowacyjnego rozwoju i wzrostu gospodarczego mają sektory kreatywne (creative industries). Jako cel opracowania przyjęto identyfikację oraz określenie uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych determinujących rozwój sektorów kreatywnych. Przeprowadzone w 2017 r. badania pilotażowe potwierdziły, że jest to obszar zasługujący na kontynuację działań zarówno teoretycznych, jak i empirycznych w tym zakresie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2017.4.06

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2017, vol. 5, no. 4

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: