Object structure
Title:

Intraprzedsiębiorczość jako źródło innowacyjności przedsiębiorstw w sektorze FMCG

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Influence of intrapreneurship on the innovation of enterprises in the FMCG sector

Creator:

Liczmańska-Kopcewicz, Katarzyna

Subject and Keywords:

intraprzedsiębiorczość ; przedsiębiorczość wewnętrzna ; innowacje ; sektor FMCG ; intrapreneurship ; intra-corporate entrepreneurship ; innovations ; FMCG sector

Description:

Management Forum, 2017, vol. 5, no. 4, s. 1-7

Abstrakt:

We współczesnej gospodarce obserwuje się coraz większą presję na zmiany, wynikającą z dynamicznie ewoluujących trendów i preferencji konsumentów. Przedsiębiorstwa dostrzegają, że koniecznym warunkiem rozwoju staje się wprowadzanie innowacji. W odpowiedzi na zmieniającą się sytuację poszukują nowych źródeł pozyskiwania innowacji, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji. Intraprzedsiębiorczość odnosi się do procesu, który zachodzi wewnątrz istniejącej firmy, niezależnie od jej wielkości, i prowadzi nie tylko do nowych przedsięwzięć biznesowych, ale także do innych innowacyjnych rozwiązań. Głównym celem artykułu jest ocena realizowanych przez przedsiębiorstwa działań wspierających intraprzedsiębiorczość jako źródło innowacyjnych pomysłów. W pierwszej części przeprowadzono kwerendę literatury przedmiotu, pozostającą w bezpośredniej relacji z podjętym tematem. Następnie zrealizowano cel główny na podstawie badania przeprowadzonego na próbie 125 przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze FMCG na polskim rynku. Dobór próby był celowy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2017.4.01

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2017, vol. 5, no. 4

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: