Object structure
Title:

Kształtowanie się corporate governance w spółkach Skarbu Państwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Shaping corporate governance in companies of the State Treasury

Creator:

Mikucka-Kowalczyk, Agnieszka ; Kowalczyk, Łukasz

Subject and Keywords:

corporate governance ; teoria interesariuszy ; skarb państwa ; stakeholders theory ; State Treasury

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 493, s. 203-220

Abstrakt:

Polski model corporate governance w spółkach Skarbu Państwa można scharakteryzować, dokonując przeglądu mechanizmów rynkowych i prawnych, które oddziałują na zachowanie jego głównych uczestników, czyli akcjonariuszy, rady nadzorczej oraz zarządu, jak również podnoszą kwestie związane z interesariuszami. W warunkach polskich, pomimo licznych procesów prywatyzacyjnych, sektor państwowy nadal odgrywa znaczącą rolę w gospodarce. Wobec tego rosnąca popularność teorii stakeholders implikuje konieczność rozpoczęcia szerszej dyskusji na temat ich udziału w kształtowaniu zasad funkcjonowania corporate governance w spółkach Skarbu Państwa. Celem niniejszego artykułu jest wyodrębnienie istotnych problemów nadzoru korporacyjnego w odniesieniu do podmiotów z udziałem państwowym, dotyczących rozwiązań niewystępujących w spółkach prywatnych. Przeprowadzona analiza problematyki wybranych grup interesariuszy uwzględniała otoczenie instytucjonalne i ekonomiczne, co pozwoliło przybliżyć znaczenie czynników politycznych i administracyjnych w kształtowaniu się corporate governance spółek z udziałem Skarbu Państwa. Jest on szczególnie ważny z punktu widzenia analizowanych przedsiębiorstw, które mają działać na zasadach rynkowych i osiągać cele o charakterze biznesowym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.493.15

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 493 ; Instytucje w teorii i praktyce

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: