Object structure
Title:

Path dependence – proces przekształceń instytucjonalnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Path dependence – process of institutional changes

Creator:

Sukiennik, Jakub

Subject and Keywords:

path dependence ; zależność ścieżkowa ; nowa ekonomia instytucjonalna ; rynek narkotyków ; new intitutional economy ; drug market

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 493, s. 163-173

Abstrakt:

W ramach koncepcji path dependence (zależności ścieżkowej) niektóre procesy można określić jako podporządkowane własnej historii, co oznacza, że ich rozwój jest zależny od ich historycznego kształtowania się. Tym samym dany proces rozwija się wedle różnych ścieżek rozwoju, które mogą prowadzić do osiągnięcia rozmaitych stanów równowagi. Podobnie przeobrażenia instytucjonalne są uwarunkowane wydarzeniami mającymi miejsce w przeszłości i teraźniejszości. Wydarzenia z początku ścieżki mogą utrudniać lub wykluczać możliwość osiągnięcia pewnych stanów na dalszych etapach rozwoju instytucji. Innymi słowy, niektóre ścieżki rozwoju mogą być zablokowane lub trudne do obrania. Celem niniejszego artykułu jest opis zjawiska path dependence w procesie przekształceń instytucjonalnych, a także próba zidentyfikowania zdarzeń, które zapoczątkowały ścieżkę zależności – rozwoju regulacji na rynku narkotyków

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.493.12

Language:

pol

Relation:

Instytucje w teorii i praktyce ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 493

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: