Object structure
Title:

Efektywność przetargów z punktacją uzależnioną od średniej oferty

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The efficiency of the average scoring rule in multi-criteria auctions

Creator:

Kuśmierczyk, Paweł

Subject and Keywords:

aukcja scoringowa ; przetarg wielokryterialny ; scoring auction ; multi-criteria auction

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 493, s. 150-162

Abstrakt:

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r. wprowadziła obostrzenia, jeśli chodzi o stosowanie ceny jako jedynego kryterium wyceny ofert w prze-targach. Przetargi publiczne muszą więc mieć charakter wielokryterialny, a dominującą me-todą wyłonienia ich zwycięzcy jest zastosowanie aukcji scoringowej – zwycięską ofertą jest ta, która otrzyma łącznie największą liczbę punktów z tytułu ustalonych kryteriów. Część organizatorów przetargów wykorzystuje w tym celu metody, w których liczba punktów uza-leżniona jest od względnej pozycji danej oferty, a szczególnie od najniższej, najwyższej lub średniej oferty złożonej w przetargu. Konsekwencją tego podejścia jest to, że uczestnicy działają w warunkach ograniczonej przejrzystości – składając ofertę, nie wiedzą, jaką liczbę punktów otrzymają. Przedmiotem artykułu jest analiza właściwości teoretycznych oraz przebiegu rzeczywistych przetargów na przykładzie algorytmu wykorzystywanego w prze-targach organizowanych przez PKP PLK S.A

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.493.11

Language:

pol

Relation:

Instytucje w teorii i praktyce ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 493

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: