Object structure
Title:

Instytucje nieformalne na rynku pracy w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Informal institutions on the Polish labour market

Creator:

Szulc- Obłoza, Agnieszka

Subject and Keywords:

instytucje ; instytucje nieformalne ; rynek pracy ; institutions ; informal institutions ; labour market

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 493, s. 117-130

Abstrakt:

Jeden z trzech założycieli instytucjonalizmu T. Veblen podkreślał, że system instytucji nakłada na jednostki standardy, ideały i kanony działania. Celem artykułu jest identyfikacja i analiza wybranych instytucji nieformalnych na rynku pracy w Polsce. W artykule wykorzystano podejście zaprezentowane przez D.C. Northa będącego przedstawicielem nowej ekonomii instytucjonalnej, polegające na podziale obowiązujących reguł na formalne i nieformalne. W pierwszej kolejności w artykule przeprowadzono rozważania definicyjne, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji nieformalnych oraz kultury. Następnie podjęto próbę identyfikacji instytucji nieformalnych na rynku pracy w Polsce oraz dokonano charakterystyki wybranych niepisanych zasad w oparciu o dostępne dane. Podstawę przeprowadzonej analizy stanowią pozycje książkowe, czasopisma, raporty opublikowane w języku polskim i angielskim

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.493.09

Language:

pol

Relation:

Instytucje w teorii i praktyce ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 493

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: