Show structure

Title:

Instytucje promujące międzynarodową konkurencyjność kraju według World Economic Forum 2016-2017 – wymiar podmiotowy i przedmiotowy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Institutions promoting country’s international competitiveness according to World Economic Forum 2016-2017 – subjective and objective scope.

Creator:

Przesławska, Gabriela

Subject and Keywords:

czwarta rewolucja przemysłowa ; międzynarodowa konkurencyjność kraju ; modele poznawcze ; zmiana instytucjonalna ; 4th industrial revolution ; country’s international competitiveness ; mental models ; institutional change

Description:

Celem artykułu jest przedstawienie instytucjonalnych uwarunkowań międzynarodowej konkurencyjności kraju na podstawie raportu Światowego Forum Ekonomicznego 2016-2017 (World Economic Forum – WEF) w obliczu współczesnych wyzwań. Badania World Economic Forum zyskują na znaczeniu w związku z nadchodzącą zmianą technologiczną określaną jako czwarta rewolucja przemysłowa. Znajomość determinant instytucjonalnych wynikających z badań Forum jest więc jednym ze sposobów pozwalających przełożyć efekty nowoczesnych technologii na wzrost gospodarczy. Konfrontacja wyników badań Światowego Forum Ekonomicznego z dorobkiem przedstawicieli nowej ekonomii instytucjonalnej w kwestii źródeł zmiany instytucjonalnej pozwoli ukazać rolę „graczy” w kreowaniu instytucji, tworzeniu ładu instytucjonalnego oraz ewolucji ekonomicznej

Abstrakt:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 493, s. 88-99

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.493.07

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 493 ; Instytucje w teorii i praktyce

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu