Object structure
Title:

Znaczenie instytucji dla procesów rozwojowych gospodarki Irlandii

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The role of institutions in economic development of Ireland

Creator:

Szczepaniak, Małgorzata

Subject and Keywords:

instytucje ; rozwój gospodarczy ; Irlandia ; institutions ; economic development ; Ireland

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 493, s. 64-75

Abstrakt:

Irlandia jest często stawiana za przykład kraju, który osiągnął sukces gospodarczy. Specyfika procesów rozwoju gospodarczego Irlandii stanowiła zatem asumpt do zbadania roli, jaką instytucje odegrały w procesach rozwojowych tego kraju. Na szybkie tempo rozwoju gospodarczego Irlandii wpłynęło wiele czynników, wśród których wyróżnia się przede wszystkim czynniki ekonomiczne, jak np. napływ BIZ czy napływ środków finansowych z funduszy UE. Za przedstawicielami nowej ekonomii instytucjonalnej w artykule założono, że fundamentalną kwestią dla procesów rozwojowych pozostają jednak rozwiązania systemowe. W ramach instytucji sprzyjających sukcesowi gospodarki Irlandii wskazano nie tylko na takie wartości, jak wolność czy bezpieczeństwo obywateli, ale również na działania państwa skoncentrowane na podażowej stronie gospodarki poprzez podporządkowanie systemu prawnego czy podatkowego tworzeniu warunków sprzyjających działalności prywatnych przedsiębiorstw czy zwiększeniu atrakcyjności Irlandii jako miejsca lokalizacji dla zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Zwrócono uwagę, że na skuteczność wymienionych działań państwa wpłynęły również instytucje nieformalne, jak w przypadku Irlandii zaufanie społeczne kształtowane przez kilkadziesiąt lat w ramach modelu partnerstwa społecznego. Próba przybliżenia oraz określenia roli tych uwarunkowań instytucjonalnych dla procesów rozwoju gospodarczego Irlandii stanowiła badawczy cel opracowania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.493.05

Language:

pol

Relation:

Instytucje w teorii i praktyce ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 493

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: