Object structure

Title:

Nowe spojrzenie na równowagę instytucjonalną i zmianę instytucjonalną

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

A new approach to institutional equilibrium and institutional change

Creator:

Rudolf, Stanisław

Subject and Keywords:

nowa ekonomia instytucjonalna ; równowaga instytucjonalna ; zmiana instytucjonalna ; new institutional economics ; institutional equilibrium ; institutional change

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 493, s. 22-35

Abstrakt:

Równowaga instytucjonalna to jedno z ważniejszych pojęć nowej ekonomii instytucjonalnej. W opinii autorów równowaga ta jawi się jako kategoria niezwykle złożona, wieloaspektowa i wielopoziomowa. Sprawia to, że trudno precyzyjne określić, na czym dokładnie polega i w jaki sposób należałoby ją osiągać. W opracowaniu określono równowagę instytucjonalną jako taką kombinację instytucji nieformalnych i formalnych, które tworzą optymalne warunki do rozwoju społeczno-gospodarczego. Definicja ta pozwala jednoznacznie wskazać, czy mamy do czynienia z taką równowagą, czy też z jej brakiem. W opracowaniu wykorzystano powyższą definicję do analizy mechanizmu zmiany instytucjonalnej, jaka się dokonała w procesie transformacji krajów postkomunistycznych. Wykorzystano ją również do interpretacji i oceny przemian, jakie się dokonują w Chińskiej Republice Ludowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.493.02

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 493 ; Instytucje w teorii i praktyce

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu