Object structure
Title:

Wiarygodność metod badawczych

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Research methods reliability

Creator:

Szyjewski, Zdzisław ; Szyjewski, Grzegorz

Subject and Keywords:

metody badawcze ; badania ankietowe ; wiarygodność danych ; research methods ; research survey ; data reliability

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 2 (44), s. 118-131

Abstrakt:

Na potrzeby podejmowania decyzji przeprowadzane są badania mające na celu lepsze poznanie tego zjawiska lub opinii przyszłych beneficjentów podejmowanej decyzji. Łatwość pozyskania informacji o określonym problemie za pomocą badania ankietowego powoduje, że jest to najczęściej wykorzystywana metoda badawcza. Budowa kwestionariusza ankietowego, dobór próby badawczej, wybór odpowiedniej procedury przeprowadzenia badania to zagadnienia, które szczegółowo opisano w literaturze. Cichym założeniem jest tu wiarygodność zebranych danych ankietowych, na podstawie których podejmowane są decyzje. Przeprowadzone i opisane w artykule badanie pokazuje, że jest to często założenie nieprawdziwe, skutkujące nietrafnymi decyzjami podejmowanymi na podstawie niewiarygodnych danych. Wskazane jest zatem poszukiwanie alternatywnych, bardziej wiarygodnych metod pozyskiwania danych do podejmowania decyzji biznesowych

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2017.2.10

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 2 (44)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: