Object structure
Title:

Potrzeby analityczne polskich firm a Big Data

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Analytical needs of Polish companies vs. Big Data

Creator:

Mach-Król, Maria ; Modrzejewska, Dagmara

Subject and Keywords:

big data ; zaawansowane analizy biznesowe ; temporalne Big Data ; advanced business analytics

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 2 (44), s. 82-93

Abstrakt:

Cele artykułu to prezentacja poziomu świadomości polskich menedżerów co do znaczenia analityki Big Data oraz określenie, na ile potrzeby analityczne polskich firm wiążą się w sposób jawny bądź nie z przetwarzaniem właśnie tego typu danych i z wdrażaniem odpowiednich do tego rozwiązań IT. Pytania badawcze brzmią następująco: jak menedżerowie rozumieją znaczenie terminu Big Data, jakie są rodzaje analityki biznesowej szczególnie ważne dla organizacji, jakie rodzaje danych i/lub wiedzy, rozwiązania ICT i jakie funkcjonalności narzędzi ICT mających wspierać zaawansowane analizy biznesowe są pożądane przez polskich menedżerów. Wyniki prezentowane w artykule są wynikiem badań przeprowadzonych w 2016 r. z wykorzystaniem studiów przypadków. Metodą zbierania danych były wywiady półustrukturyzowane, przeprowadzone w 15 polskich przedsiębiorstwach. Stwierdzono, że potrzeby analityczne polskich menedżerów można powiązać z pojęciem Big Data, ponadto w wypowiedziach respondentów silnie uwidaczniają się temporalny charakter Big Data i dominująca rola czasu w analityce tych danych

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2017.2.07

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 2 (44)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: