Object structure
Title:

Współdzielenie i kokreacja jako przejawy nowych trendów w ekonomii

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Sharing and co-creation as new trends in economy

Creator:

Leszczyńska, Maja ; Łopaciński, Karol

Subject and Keywords:

współdzielenie dóbr i usług ; kokreacja ; crowdsourcing ; sharing of goods and services ; co-creation

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 2 (44), s. 82-93

Abstrakt:

Współczesna ekonomia kształtuje się w warunkach globalizacji, popularyzacji nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwoju społeczeństwa wiedzy. Zmieniają się interakcje między uczestnikami rynku, które dzięki możliwościom technologii internetowych i mobilnych przyjmują formy sieci o coraz większym, często globalnym zasięgu. Uczestnicy sieci, tj. konsumenci, przedsiębiorstwa i organizacje, wspólnie generują wartość dodaną przez wymianę dóbr i usług oraz współpracę, bazując na modelach, które jeszcze do niedawna nie były stosowane. W głównej mierze dotyczy to zjawisk współdzielenia i kokreacji, wyznaczających najnowsze trendy i kierunki zachowań rynkowych współczesnych konsumentów. Celem artykułu jest charakterystyka i porównanie współdzielenia i kokreacji na bazie analizy literatury oraz przykładów ich wdrażania na współczesnym rynku

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2017.2.06

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 2 (44)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: